Aktuality pre farmaceutov

Ďalšia štúdia potvrdila dôležitosť zdravého životného štýlu

Ďalšia štúdia potvrdila dôležitosť zdravého životného štýlu

27. 10. 2021 | Výskum zistil, že dôležitosť priaznivého kardiovaskulárneho zdravia bola zjavná bez ohľadu...

Adherencia na liečbu u rizikových skupín liečiv

Adherencia na liečbu u rizikových skupín liečiv

1. 10. 2021 | Užívajú sa dlhodobo, berú ich masy ľudí a pri ich vysadení nepociťuje pacient okamžité zhoršenie...

Liekový záznam môže pomôcť zlepšiť adherenciu k liečbe

Liekový záznam môže pomôcť zlepšiť adherenciu k liečbe

1. 9. 2021 | Zdieľaný liekový záznam je užitočným nástrojom pre lekárnika nielen pri správnom vydávaní liekov,...

Pre pacientov po transplantácii je podpora adherencie životne dôležitá

Pre pacientov po transplantácii je podpora adherencie životne dôležitá

1. 8. 2021 | Adherencia terapie imunosupresívami u pacientov po transplantácii je veľmi významná, nedodržanie...

Adherencia

Čo je nové