Správy zo sveta

Suplementácia vitamínom D znižuje riziko akútnych respiračných infekcií

11. 5. 2018 | Nízka koncentrácia 25-hydroxyvitamínu D (kalcidiolu) v krvi podľa zistených údajov spôsobuje náchylnosť k akútnym infekciám dýchacích ciest. Preukázala to metaanalýza z 25 randomizovaných, dvojito zaslepených a placebom kontrolovaných štúdií. Výskumníci pod...


Ktoré ženy majú vyššie riziko cievnej mozgovej príhody?

9. 5. 2018 | Rizikové faktory cievnej mozgovej príhody (CMP) sú známe, málo sa však pripomína, že jedným z nich je aj pohlavie. U ženy existuje vyššia pravdepodobnosť, že dostane CMP ako u mužov. Súčasne je aj pravdepodobnejšie, že na ňu zomrú. Mozgová príhoda u nich býva...


Vitamín B-3 by mohol pomáhať v liečbe Alzheimerovej choroby

1. 5. 2018 | Nový výskum objavil látku, ktorá u myší bráni poškodeniu mozgu. Ide o formu vitamínu B3 a podľa vedcov by mohla byť nádejnou liečbou Alzheimerovej choroby u ľudí. V jednej staršej práci sa zistilo, že vysoké dávky vitamínu  B3, nazývaného tiež vitamín PP alebo...


Aj krátkodobá terapia kortikosteroidmi môže mať vážne nežiaduce účinky

25. 4. 2018 | Krátkodobé perorálne podanie kortikosteroidov vedie ku zvýšenému riziku sepsy, žilového tromoembolizmu (VTE) a fraktúr, zistila observačná štúdia z University of Michigan, zverejnená v BMJ. Pri využití rozsiahlej databázy zdravotných údajov z USA výskumníci...


Prví klonovaní primáti

16. 4. 2018 | Biológovia v Šanghaji slávia úspech: podarilo sa im po prvý raz v histórii naklonovať primáta, a to opicu makaka (Macaca fascicularis). Použili pri tom podobnú techniku, akou bola naklonovaná populárna ovečka Dolly a následne asi dva tucty ďalších živočíchov,...


Liek, ktorý pomáha prestať fajčiť, zrejme škodí srdcu

9. 4. 2018 | Vareniklin je liek na predpis určený k liečbe závislosti od nikotínu pri odvykaní fajčenia. Nová štúdia však varuje, že je zároveň spojený so zvýšeným rizikom hospitalizácií z kardiovaskulárnych príčin. Vedci s využitím kanadských zdravotníckych databáz identifikovali...


Alkohol poškodzuje kmeňové bunky a vedie k nádorovému bujneniu

2. 4. 2018 | Už dlhšiu dobu existujú dôkazy, že každodenná konzumácia alkoholu zvyšuje riziko niektorých druhov karcinómu. Mechanizmus však nebol jasný. Nová štúdia, publikovaná v časopise Nature, teraz zistila, že alkohol môže nezvratne geneticky poškodzovať kmeňové bunky,...


Tehotenská cukrovka: vyššie riziko diabetu 2.typu aj ochorenia srdca

28. 3. 2018 | Gestačný diabetes (GDM) môže z dlhodobého hľadiska predstavovať riziko kardiovaskulárnych ochorení. Podľa štúdie z Nového Zélandu majú ženy s GDM dvadsaťdvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich objaví diabetes 2. typu (HR 21,96; 95% CI: 18,31-26,34; p <...


Ako z psychického stresu vznikajú fyzické choroby?

23. 3. 2018 | Psychický stres je známou príčinou fyzických ochorení. Ale v čom táto súvislosť spočíva? Na to hľadala odpovede nová americká štúdia. Vedci z Michigan State University objasnili, ako proteín CRF1 (hormón kortikoliberín alebo faktor uvoľňujúci kortikotropín),...


Pacienti s chronickou ischémiou nedostávajú optimálnu liečbu

18. 3. 2018 | Nová observačná štúdia, zverejnená v European Journal of Preventive Cardiology, upozorňuje, že pacienti s chronickým ischemickým kardiovaskulárnym ochorením (ICHS) väčšinou nedostávajú optimálnu preventívnu medikáciu a liečbu. Takmer štvrtina z nich sa potom...