Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy SLeK

Zákon o liekoch v MPK

13. 8. 2021

Zákon o liekoch v MPK

V piatok (13. 8. 2021) Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v ktorom sú zahrnuté všetky návrhy Slovenskej lekárnickej komory predložené v rámci predbežnej diskusie v priebehu tohto roka. Ide napríklad o tieto navrhované zmeny:

                       

 • Zrušenie uvádzania názvu lieku pri generickej preskripcii,
 • Možnosť substitúcie inkontinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových dietetických potravín,
 • Umožnenie výkonu činnosti odborného zástupcu na dvoch miestach činnosti v prípade verejnej lekárne a jej pobočky s odlišným prevádzkovým časom,
 • Umožnenie plne elektronického vedenia knihy OPL,
 • Obnovenie inštitútu verejnej lekárne ako výučbovej základne,
 • Rozšírenie „repetatur“ o dietetické potraviny,
 • Úprava definície „náhradného lieku“ v súlade s generickou preskripciou a kategorizačným zoznamom,
 • Úhrada lekárskych predpisov, poukazov a preskripčných záznamov s odporúčaním nezmluvného odborného lekára, pokiaľ nie je uvedená poznámka „hradí pacient“,
 • Úhrada neúplne, nesprávne a nečitateľne vyplnených lekárskych predpisov, poukazov a preskripčných záznamov,
 • Úhrada lekárskych predpisov, poukazov a preskripčných záznamov s nesprávne vyplnenými údajmi odporúčajúceho lekára,
 • Definícia postupov pri aktuálnej skladovej nedostupnosti predpísaného lieku, dietetickej potraviny, či zdravotníckej pomôcky:
  - Umožnenie vytvorenia výpisu z „papierového“ lekárskeho predpisu aj pri dietetických potravinách, nie iba pri liekoch a aj pri predpise iba jedného druhu lieku a potraviny,
  - Nový proces – vytvorenie ODPISU – z preskripčného záznamu (tento postup doposiaľ nebol v legislatíve explicitne definovaný) uplatniteľný pri liekoch, dietetických potravinách a aj zdravotníckych pomôckach,
  - Nový proces – vytvorenie REZERVÁCIE – z preskripčného záznamu (ani tento postup nebol doposiaľ v legislatíve definovaný), rovnako uplatniteľný pri akomkoľvek predpisovanom sortimente. Nová definícia reaguje aj na doterajšie nekalé postupy niektorých poskytovateľov pri rezervácii v spolupráci s predpisujúcim lekárom - takýto postup bude považovaný za nezákonný.
 • Presnejšia definícia zákazu ovplyvňovania výberu lekárne pacientom nielen predpisujúcim lekárom, ale aj tretími osobami,
 • Umožnenie buď nevydať zdravotnícku pomôcku v prípade prekročenia limitu predpisujúcim lekárom, alebo vydať nad limit na plnú úhradu pacienta.

  Celý materiál je dostupný na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/451

Zdroj: https://www.slek.sk/aktuality/zakon-o-liekoch-v-mpk