Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Novinky z domova

Slováci už užívajú kubánsky liek Heberprot-P

15. 7. 2017

Slováci už užívajú kubánsky liek Heberprot-P

Prostredníctvom lieku sa SR rozhodla pre deblokovanie kubánskeho dlhu. O možnosti získania lieku používaného pri terapii diabetickej nohy sa hovorilo už na jeseň roku 2015. Zámerom dovozu mala byť pomoc pacientom s diagnózou diabetickej nohy a to, aby slovenskí pacienti dostali unikátnu modernú liečbu, ktorá im významne pomôže zlepšiť ich zdravotný stav a kvalitu života.

„Maximálna dĺžka trvania liečby pacienta je 8 týždňov s frekvenciou aplikácie 3-krát do týždňa, čo v prepočte znamená 24 spotrebovaných ampuliek na pacienta. Pri skoršom uzavretí defektu môže byť čas liečby aj kratší,“ komentuje hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Pri aplikácii lieku je vysoká pravdepodobnosť uzatvorenia defektu, pretože jeho podávanie stimuluje hojenie.

V rozhovore pre TASR kubánska veľvyslankyňa na Slovensku Yamila Pita Montesová uviedla, že „som rada, že tento liek sa už začal aplikovať na Slovensku. Pomôže pacientom trpiacim na diabetickú nohu, ktorých je na Slovensku značné množstvo.

Veľa pacientov sa takto bude môcť vyhnúť amputácii a liek im pomôže v zlepšení kvality života. Na Slovensku nie je zaregistrovaný, avšak svoju účinnosť dokázal už vo viac než 30 krajinách“.

Pilotná fáza

Kubánski špecialisti prišli na Slovensko 22. mája, ich pobyt je naplánovaný na 6 mesiacov. K prvej aplikácii lieku u pacienta zaradeného do programu komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacientov so syndrómom diabetickej nohy došlo v rámci pilotnej fázy vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove dňa 2. 6. 2017.

Po pilotnej fáze aplikácia lieku paralelne pokračuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava, na pracovisku Kramáre a vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. MZ následne počíta s kontrolovaným rozširovaním jeho aplikácie do ďalších centier, aby zvýšilo jeho dostupnosť pre pacientov.

Záujem o tento typ liečby prejavil aj Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, s ktorým „už v súčasnosti rezort intenzívne a aktívne spolupracuje na procesných úkonoch, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom, aby sa s aplikáciou lieku mohlo začať v tejto inštitúcii“, povedala Z. Eliášová.

Ústav by sa tak mohol zaradiť medzi referenčné centrá v čo najkratšom možnom časovom horizonte, a to v priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov.

„Evidujeme troch pacientov, ktorým zabezpečujeme prípravné vyšetrenia. Na základe našich priebežných rokovaní sme sa dozvedeli, že o indikáciu lieku prejavilo eminentný záujem odborné, úzko špecializované pracovisko v Ľubochni. Vzhľadom na obmedzený počet kubánskych konzultantov na Slovensku a vyššiu koncentráciu dispenzarizovaných pacientov ako potenciálnych užívateľov lieku v menovanom zariadení sme MZ SR ponúkli možnosť presunúť konzultanta pôsobiaceho v našej nemocnici, spolu s delimitovanými baleniami liekov, k tomuto poskytovateľovi,“ komentovala hovorkyňa FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Ružena Maťašeje.

Počet pacientov

V rámci programu komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacientov so syndrómom diabetickej nohy sa na oddelení cievnej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove v priebehu pilotnej fázy aplikácie liek prvýkrát pacientovi aplikoval 2. 6. 2017.

Pod konzultačným vedením jedného kubánskeho lekára, prideleného na spomínané oddelenie, kde sa s aplikáciou lieku začalo, sa momentálne školia traja lekári. Aktuálne sa liek podáva šiestim pacientom, ktorých klinický stav defektu, celkový zdravotný stav a príslušné anamnestické údaje spĺňajú prísne indikačné kritériá na začatie liečby.

Doterajšie výsledky sú veľmi nádejné a uspokojivé, čo dokazuje aj fakt, že v blízkej budúcnosti bude už jeden z pacientov z liečby vyradený, keďže došlo u neho k takému uzavretiu defektu, že môže byť z liečby vyradený.

Pacient bude v ambulantnej starostlivosti, následne musí dodržiavať režim diabetika, ako aj vyvarovať sa ďalších mechanických poškodení celistvosti kože, aby nedošlo k obnoveniu komplikácie.

Zdravotné poisťovne

Cena lieku nie je dnes problémom, keďže Heberprot-P sa má dovážať za dlh, ktorý má Kuba voči Slovensku ešte spred roku 1989. Zdravotné poisťovne momentálne rokujú o úhradách výkonov, ktoré by boli spojené s aplikáciou daného lieku.

„V súčasnosti prebiehajú odborné rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a ministerstvom zdravotníctva ohľadne spresnenia terapeutických postupov a úhrad,“ komentovala hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.

„Garantom projektu kubánskeho lieku je ministerstvo zdravotníctva. Ide o neregistrovaný liek, ktorý z verejného zdravotného poistenia nemôžeme preplácať,“ uviedla hovorkyňa súkromnej zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

„Náklady na samotný liek majú byť pokryté v rámci deblokácie kubánskeho dlhu. S Ministerstvom zdravotníctva SR aktuálne riešime otázku úhrady výkonov spojených s aplikáciou lieku,“ dodáva hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Zdroj: mediweb.sk