Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy zo sveta

Odhad spotreby inzulínu v liečbe diabetu 2. typu do roku 2030

28. 6. 2019

Odhad spotreby inzulínu v liečbe diabetu 2. typu do roku 2030

Množstvo inzulínu, využívaného pri liečbe diabetes mellitus 2. typu nie je v súčasnej dobe v celosvetovom meradle presne kvantifikované. Štúdia v časopise Lancet však predikuje, že v nasledujúcich rokoch jeho spotreba porastie.

Úvod

Obmedzená dostupnosť inzulínu v niektorých oblastiach sveta komplikuje odhady, ako by alternatívne liečebné algoritmy ovplyvnili využívanie inzulínu a ako by sa premietli do ukazovateľa DALY (disability-adjusted life-years), hodnotiaceho stratené roky života v dôsledku choroby. Cieľom štúdie, publikovanej v časopise Lancet, bolo porovnanie alternatívnych postupov pri užívaní inzulínu a ich dôsledkov pri zohľadnení rôznych liečebných algoritmov a úrovní prístupu k inzulínu.

Ciele simulácie

Mikrosimulácia záťaže diabetes mellitus 2. typu v rokoch 2018 až 2030 v 221 štátoch sveta využíva údaje o prevalencii diabetu od Medzinárodnej federácie pre diabetes a ďalej údaje zo 14 kohortových štúdií, poskytujúcich informácie o liečbe diabetu. Autori simulácie tak odhadli počet osôb s diabetes mellitus 2. typu, ktoré budú musieť užívať inzulín, množstvo jednotiek inzulínu, ktoré budú pacienti potrebovať, a zaoberali sa tiež ukazovateľom DALY pri využití alternatívnych liečebných algoritmov.

Výsledky mikrosimulácie

Počet osôb s diabetes mellitus 2. typu narastie celosvetovo podľa odhadov autorov zo 405,6 miliónov v roku 2018 na 510,8 miliónov osôb v roku 2030. Z tohto odhadu vyplývajú údaje o predpokladanej spotrebe inzulínu, ktorá narastie z 516,1 miliónov dávok 1 000 IU ročne v roku 2018 na 633,7 miliónov dávok v roku 2030. Bez zlepšenia prístupu k inzulínu by tento liek využívalo v roku 2030 celkovo 7,4 % osôb s diabetom 2. typu; pokiaľ by sa jeho dostupnosť zlepšila a bol by predpisovaný na dosiahnutie hodnoty HbA1c 53 mmol/mol (7 %) či nižšej, počet užívateľov-diabetikov by dosahoval 15,5 %. Pokiaľ by sa všeobecne dosiahla hodnota HbA1c 7 % či menej, inzulín by do roku 2030 zabránil 331 101 strateným rokom života v dôsledku choroby (ukazovateľ DALY). Takmer 15 % strateným rokom života v dôsledku choroby by bolo možné zabrániť, pokiaľ by pacienti mali prístup k novým perorálnym antihyperglykemickým liečivým prípravkom. Počet stratených rokov života v dôsledku choroby, ktorým by bolo možné zabrániť, by sa mohol zvýšiť o 44,2 %, pokiaľ by hodnota HbA1c 8 % (64 mmol/mol) bola stanovená ako cieľ pre osoby staršie ako 75 rokov.

Záver

Spotreba inzulínu v rámci liečby diabetes mellitus 2. typu sa v rokoch 2018 až 2030 zvýši podľa aktuálnych odhadov o 20 %. Počet stratených rokov v dôsledku choroby (ukazovateľ DALY) by mohol klesnúť, pokiaľ by pre pacientov vo vysokom veku boli v rámci liečby diabetu stanovené iné, vyššie, cieľové hodnoty Hb1Ac.

(pak)

Zdroj: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30303-6/fulltext