Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy SLeK

Nie je odpad ako odpad...

15. 7. 2021

Nie je odpad ako odpad...

O projekte

Lieky a moderné liečivá sú v súčasnosti nevyhnutné pri liečbe a zachovaní kvality života mnohých pacientov. Pri ich nesprávnej likvidácii však predstavujú pre životné prostredie potenciálne riziko.

Priemerný obyvateľ Slovenska spotrebuje ročne približne 15 balení rôznych liečiv. V roku 2019 pripadalo na jedného obyvateľa približne 0,9 balenia ročne.

Najčastejším spôsobom, ako sa dostávajú lieky do životného prostredia, je ich samotné užívanie pacientmi. Približne 30 – 90 % liečiv z bežne užívaných liekov sa z tela vylúči močom alebo stolicou a dostane sa tak do odpadových vôd. Najväčší podiel znečistenia tak pochádza priamo z domácností, ďalej nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Možný vplyv konkrétnych liekov na životné prostredie pritom často nie je známy, rovnako ako súvislosti medzi prítomnosťou antimikrobiálnych látok v životnom prostredí a šírením antimikrobiálnej rezistencie.

Odhaduje sa, že približne 8 – 10 % účinných alebo iných látok z liekov alebo farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov – spláchnutých do toalety, nalievaných do odtokov alebo inak nevhodne zlikvidovaných do domáceho odpadu pacientmi.

Zaobchádzanie s liekmi si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a obozretnosť nielen pri ich užívaní, ale aj pri likvidácii nespotrebovaných liekov. Nesprávnou likvidáciou totiž prenikajú zložky liekov do povrchových a odpadových vôd. Zvyšky nespotrebovaných liekov nachádzame aj v morských vodách a zložky nesprávne likvidovaných liekov prenikajú do potravinového reťazca.

Väčšina obyvateľov v Európe môže nespotrebované lieky priniesť priamo do verejnej lekárne. Verejné lekárne sú ľahko dostupné a aj preto sú ideálnym miestom na bezpečné odovzdanie nespotrebovaných liekov. Likvidácia takýchto liekov je následne zabezpečená špecializovanou spoločnosťou, ktorá ich z lekárne v pravidelných intervaloch odváža.

S cieľom zvýšiť povedomie o potrebe správneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi prináša Slovenská lekárnická komora osvetovú kampaň s názvom Nie je odpad ako odpad. Kampaň zároveň poukazuje na riziká nesprávneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi a vplyv liečiv na životné prostredie.

Do kampane je zapojených viac ako 200 lekární z celého Slovenska, ktorých zoznam nájdete na tejto stránke. V zapojených lekárňach nájdete ekologické tašky s informačnou potlačou o správnej likvidácii nespotrebovaných liekov.

Farmaceuti sú vysokokvalifikovaní odborníci na poskytovanie informácií o liekoch, vrátane ich rizík pre životné prostredie. Napomáhajú nielen pri liečbe ochorení alebo iných zdravotných problémov, ale aj pri ochrane životného prostredia a pri znižovaní negatívneho vplyvu nespotrebovaných liekov na životné prostredie.

Seznam zapojených lékáren

Ako správne likvidovať nespotrebované lieky?

  • Nespotrebované lieky alebo lieky po uplynutí času spotreby je potrebné odovzdať do lekárne.
  • Lieky nikdy nevyhadzujeme do odpadkového koša ani ich nikdy nesplachujeme.
  • Nespotrebované lieky môžete odovzdať do ktorejkoľvek lekárne.
  • Do lekárne odovzdávajte lieky oddelené od vonkajšieho obalu (krabičky).
  • Tekuté a polotuhé lieky (sirupy, kvapky, masti, krémy a pod.) prineste vo fľaškách alebo tubách.
  • Obaly separujte podľa druhu materiálu – papier, plasty, sklo


Zdroj: https://www.slek.sk