Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Novinky z domova

Liekový záznam môže pomôcť zlepšiť adherenciu k liečbe

1. 9. 2021

Liekový záznam môže pomôcť zlepšiť adherenciu k liečbe

Zdieľaný liekový záznam je užitočným nástrojom pre lekárnika nielen pri správnom vydávaní liekov, ale aj pri konzultácii.

Zdieľaný liekový záznam je užitočným nástrojom pre lekárnika nielen pri správnom vydávaní liekov, ale aj pri konzultácii.

Webinár s názvom Liekový záznam pacienta v lekárni viedol PharmDr. Marek Lžičař z Nemocničnej lekárne FN u sv. Anny v Brne a bol súčasťou cyklu Českej lekárnickej komory k téme adherencie. Doktor Lžičař sa venuje konzultáciám v konzultačnom stredisku pri FN u svätej Anny dvadsať rokov.

V minulosti boli informácie o pacientoch zapisované do receptúr a rôznych záznamov, a to už klinovým písmom na hlinené tabuľky v Mezopotámii alebo v starom Egypte na papyrus. Cieľom bolo uchovať všetkým ďalším, ktorí vedeli čítať, informáciu o tom, čo sa veľmi osvedčilo.

V súčasnosti máme pre zdravotnú dokumentáciu k dispozícii papierové kartotéky, v ktorých sa nemusí až tak pohodlne vyhľadávať, alebo existujú kartotéky v elektronickej podobe. Papierová dokumentácia so záznamom z ambulantnej starostlivosti sa uchováva päť rokov od posledného záznamu. Pri lôžkových zdravotníckych zariadeniach až štyridsať rokov od hospitalizácie alebo desať rokov po úmrtí pacienta.

Záznamy v lekárni máme k dispozícii už dlhšiu dobu vo vlastnom softvéri, postupom času sa v našich databázach na účely súvislejšej konzultačnej činnosti vyplňuje história pacientov, prinajmenšom sa zachováva história liekov. „Pri konkrétnom klientovi sa môžu zaznamenávať aj voľnopredajné prípravky a doplnky stravy, pokiaľ má lekáreň k dispozícii klientskú kartu. To môže zvýšiť kvalitu poskytovaných informácií, pokiaľ ide o vhodnosť alebo nevhodnosť voľnopredajných prípravkov v kombinácii s chronicky užívanými liekmi," poznamenal PharmDr. Lžičař. Mnohé lekárne tiež majú k dispozícii systém, ktorý pomáha odhaľovať liekové interakcie.

Od júna 2020 môžu byť centrálne liekové záznamy pacientov zdieľané lekárom aj lekárnikom. „Liekový záznam, ktorý máme momentálne k dispozícii, je funkcionalitou elektronického receptu. Je to evidencia všetkých vystavených, prípadne vydaných elektronických receptov," pripomenul PharmDr. Lžičař.

Dôležité je, že do liekového záznamu pacienta môžu nazerať len tí, ktorí majú od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pridelené prístupové údaje a využívajú komunikačný certifikát poskytovateľa zdravotných služieb. Ten získavajú lekári a aj farmaceuti. Pacient sa môže prihlásiť pomocou bezpečnej elektronickej evidencie prostredníctvom webovej aplikácie.

Do dokumentácie môže nahliadať oprávnená osoba len a len v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb. Každý vstup a každé nahliadnutie je zaznamenané a je možné vyhľadať, kto, čo a ako dlho v liekovom zázname hľadal – na rozdiel od papierovej dokumentácie. Pre lekárnikov, rovnako ako pre lekárov, platí zachovanie lekárskeho tajomstva.

Po určitých dikusiách funguje zdieľaný liekový záznam v systéme opt-out, teda ak pacient nevysloví nesúhlas, môžu lekári a lekárnici do liekového záznamu nahliadať. „Výhodou je, že sa zabezpečilo široké využitie liekového záznamu," hovorí PharmDr. Lžičař.

Za neoprávnený prístup a nahliadnutie do zdieľaného liekového záznamu a za sprístupnenie citlivých údajov tretej osobe hrozí sankcia až do výšky dvadsiatich miliónov českých korún. Hrozí aj odňatie možnosti poskytovať zdravotné služby.

„Slovensko je o krok ďalej a elektronické zdravotníctvo využíva trochu širšie. Okrem eReceptu sú zdravotníckymi zariadeniami do systému zadávané ďalšie údaje, ktoré sú následne k dispozícii ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," podotkol PharmDr. Lžičař. Súčasťou systému ezdravie je objednávkový systém, elektronický poukaz na zdravotnícke pomôcky, pacientsky sumár, záznamy z odborných vyšetrení a zobrazovacích metód alebo z prepúšťacej správy. „Český zdieľaný liekový záznam je dobrý, ale do budúcnosti by bolo užitočné jeho rozšírenie," myslí si PharmDr. Lžičař.

Pacient môže vyjadriť nesúhlas s nahliadnutím do liekového záznamu, a to buď plošný, ktorý platí pre všetkých lekárov, klinických farmaceutov a lekárnikov, alebo môže pri nesúhlase vyjadriť súhlas iba pre konkrétneho predpisujúceho lekára či vydávajúceho lekárnika. Počet vyjadrených nesúhlasov nepatrne narastá, je to zhruba 6 600 nesúhlasov s nazeraním lekárnika, čo predstavuje mizivé percento pacientov.

Pacient môže svoj nesúhlas kedykoľvek odvolať. Podľa PharmDr. Lžičařa môže byť dôvodom zákazu nahliadnutia obava zo stigmatizácie. Niektorí pacienti nechcú, aby všetci ošetrujúci zdravotníci vedeli napríklad o ich návštevách psychiatra alebo sexuológa. Na druhej strane, dôvodom môže byť aj zatajovanie preskripcie návykových látok, keď ich pacientovi predpisuje viac lekárov.

Lekár a klinický farmaceut môžu nazerať do liekového záznamu len vtedy, keď už pacientovi vydali elektronický recept alebo ak im pacient predložil občiansky preukaz. V liekovom zázname môžu vidieť spätne históriu piatich rokov. Pre lekárov je výhodou, že vidí, ktoré lieky predpisujú pacientovi iní lekári, a môže kontrolovať, či si pacient lieky vyzdvihuje.

Klinický farmaceut využije liekový záznam pri posúdení farmakoterapie. Lekárnik použije liekový záznam pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, to znamená pri výdaji platného elektronického receptu alebo v prípade konzultácie po zadaní občianskeho preukazu.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv má štatistiku, koľkokrát lekári a lekárnici nahliadajú do zdieľaných liekových záznamov. Lekárnici za marec 2021 nahliadli do liekového záznamu 131 000-krát, uviedol PharmDr. Lžičař. „Keď to prepočítame na počet lekárnikov, každý z nás nahliadne do záznamu priemerne štrnásťkrát za mesiac," hovorí PharmDr. Lžičař.

Pri výdaji v lekárni môže lekárnik využiť liekový záznam na kontrolu duplicít a interakcií, na výdaj generík podľa skôr užívaných liekov alebo tiež na kontrolu dávkovania.

Pre lekárnikov a klinických farmaceutov platí možnosť nahliadnuť do liekového záznamu 12 mesiacov dozadu, čo je užitočné pre konzultácie najmä v prípade, keď si pacient nepamätá všetky užívané lieky. Zhodnotenie liekového záznamu by malo predstavovať odborné posúdenie medikácie pacienta s využitím informačných zdrojov a informácií od pacienta, výsledkom by malo byť odporúčanie pre pacienta v tlačenej podobe alebo v podobe tlačenej a ústnej, trvať môže zhruba tridsať minút. „Množia sa nám prípady, aby sme sa pacientovi pozreli na medikáciu, keď prichádza na popud praktického lekára. Bohužiaľ, zavedenie hradeného výkonu je otázkou budúcnosti. Robíme to bezplatne ako určitý benefit pre pacientov, ktorí k nám chodia do lekárne," uviedol PharmDr. Lžičař.

Stále sa ale v liekovom zázname nezobrazia takzvané centrové lieky ani lieky podávané pri hospitalizácii.

Do budúcnosti by podľa PharmDr. Lžičařa bolo vhodné, aby sa v liekovom zázname objavili ďalšie informácie – ak by s tým pacient súhlasil. Napríklad informácie o preukázaných alergických reakciách, ale aj výsledky konzultácií lekárnikov a klinických farmaceutov.

Liekový záznam môže lekárnikovi pomôcť so zvyšovaním adherencie k liečbe a môže byť užitočným nástrojom pre poradenstvo.

Celý webinár môžete zhliadnuť TU.