Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy SLeK

Farmaceuti vítajú pohľad ministra zdravotníctva na telemedicínske výkony

22. 5. 2020

Farmaceuti vítajú pohľad ministra zdravotníctva na telemedicínske výkony

Slovenská lekárnická komora víta pohľad ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na telemedicínu. Lekárnici spolu s ostatnými zdravotníkmi od začiatku pandémie nielen stáli v prvej línii, ale podobne ako lekári, či sestry denne vo zvýšenej miere telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie poskytovali pacientom informácie ohľadne dostupnosti liekov, ich interakcií, kontraindikácii či správneho užívania. Konštruktívna diskusia na túto tému by mala viesť k zaradeniu týchto výkonov medzi štandardy lekárenskej starostlivosti, vrátane ich úhrady z verejného zdravotného poistenia.

Pandémia celosvetovo mení zaužívané štandardy vo všetkých profesiách, zvlášť v zdravotníckych. Slovenská lekárnická komora ihneď po potvrdení prvého pozitívneho prípadu na Slovensku vydala viacero odporúčaní, ktorých plošné dobrovoľné dodržiavanie zásadne prispelo k zvládnutiu situácie vo verejných lekárňach, vystavených v uplynulých dvoch mesiacoch zvýšenému náporu pacientov.

Bezplatné poskytovanie informácií farmaceutmi v lekárňach považuje verejnosť za samozrejmosť – telefonické, či emailové konzultácie nevynímajúc. „Počas pandémie sa ukázalo, že moderné komunikačné prostriedky môžu byť efektívnym nástrojom nielen zabezpečenia dostupnosti liekov, ale môžu prispieť k zvýšeniu bezpečnosti ich užívania a prevencii výskytu nežiadúcich účinkov,“ povedal Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. Zároveň však upozorňuje na skutočnosť, že zdravotné poisťovne za využitie týchto nástrojov uhrádzajú v tomto období zvýšené platby výhradne ambulanciám.

Slovenská lekárnická komora sa už niekoľko rokov angažuje v oblasti podpory verejného zdravia, vzdelávania pacientov a angažovanosti farmaceutov. Zrealizovala úspešné projekty: Interakcie liekov, Kto má kľúče od skrinky s jedmi, Dieťa nie je malý dospelý, Lieky počas dojčenia a v súčasnosti štartuje osvetovú kampaň Vek nie je iba číslo... Na týchto projektoch lekárnici participujú dobrovoľne, na vlastné náklady a na náklady SLeK.

 Literatúra uvádza viacero zahraničných príkladov, ktoré dokázali, že vyššie zapojenie lekárnikov do starostlivosti o pacienta vedie k zlepšeniu ukazovateľov zdravotného stavu a zároveň k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť.“ poukazuje na publikácie preukazujúcich pozitívny vplyv farmaceutov na systém zdravotnej starostlivosti viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková.

„Veríme, že aj naše Ministerstvo zdravotníctva využitím týchto pozitívnych vzorov v blízkej dobe otvorí diskusiu o odborných výkonoch farmaceutov,“ doplnil O. Sukeľ.

Viac informácií poskytne:

Mgr. Adriana Bednárová – MARCUS PR, s.r.o.; bednarova@marcuspr.sk, tel.: +421 908 528 445

Zdroj: https://www.slek.sk/media/farmaceuti-vitaju-pohlad-ministra-zdravotnictva-na-telemedicinske-vykony