Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Novinky z domova

Ďalšia štúdia potvrdila dôležitosť zdravého životného štýlu

27. 10. 2021

Ďalšia štúdia potvrdila dôležitosť zdravého životného štýlu

Výskum zistil, že dôležitosť priaznivého kardiovaskulárneho zdravia bola zjavná bez ohľadu na genetickú pravdepodobnosť vzniku diabetu 2. typu. Priaznivé kardiovaskulárne zdravie bolo definované ako zdravá telesná hmotnosť, krvný tlak a cholesterol, nefajčenie, vyvážená strava a fyzická aktivita. Odhaduje sa, že 463 miliónov dospelých má diabetes a že 10 percent celosvetových výdavkov na zdravotníctvo (760 miliárd USD) je vynaložených práve na tento stav.

Ako uviedol autor štúdie dr. Fariba Ahmadizar z Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandsko, aj napriek tomu, že genetika prispieva k pravdepodobnosti vzniku diabetu 2. typu, zistenia ukazujú, že udržiavanie návykov zdravého životného štýlu a najmä zdravá telesná hmotnosť môže pomôcť znížiť celoživotné riziko tohto ochorenia. Štúdia zahrňovala 5 993 účastníkov populačnej rotterdamskej štúdie, ktorí na začiatku nemali diabetes 2. typu. Priemerný vek bol 69 rokov a 58 percent boli ženy. Účastníci dostali skóre kardiovaskulárneho zdravia od 0 do 12 podľa indexu telesnej hmotnosti, krvného tlaku, cholesterolu, fajčenia, stravy a fyzickej aktivity pri vstupe do štúdie, pričom vyššie skóre odpovedá lepšiemu kardiovaskulárnemu zdraviu. Účastníci boli potom rozdelení do troch kategórií kardiovaskulárneho zdravia podľa svojho skóre: zlý (0–5), stredný (6–7) a ideálny (8–12).

K posúdeniu genetickej predispozície k diabetu 2. typu použili vedci pre výpočet skóre genetického rizika 403 nezávislých genetických variant. Účastníci potom boli podľa svojho skóre zaradení do kategórií nízkeho, stredného alebo vysokého genetického rizika. Počas 86 208 osoborokov sledovania sa u celkovo 869 jedincov vyvinul diabetes 2. typu. Vedci odhadli a porovnali celoživotné riziko diabetu 2. typu v kategóriách kardiovaskulárneho zdravia a genetického rizika. Pri pohľade len na kardiovaskulárne zdravie zistili, že zvyšné celoživotné riziko diabetu 2. typu bolo nižšie u osôb s lepším zdravím srdca. Napríklad vo veku 55 rokov mali účastníci s ideálnym kardiovaskulárnym zdravím 22,6percentné riziko vzniku diabetu 2. typu počas svojho života v porovnaní s 28,3percentným a 32,6percentným rizikom u osôb so stredným a zlým kardiovaskulárnym zdravím.

Keď sa vzalo do úvahy genetické riziko, celoživotné riziko diabetu 2. typu bolo stále nižšie u pacientov s lepším kardiovaskulárnym zdravím. Napríklad vo veku 55 rokov bolo zostávajúce celoživotné riziko diabetu v skupine s vysokým genetickým rizikom 23,5 percenta u osôb s ideálnym kardiovaskulárnym zdravím v porovnaní s 33,7 a 38,7 percenta u pacientov so stredným a zlým kardiovaskulárnym zdravím. Rovnaké vzťahy boli pozorované v skupinách s nízkym a stredným genetickým rizikom. „Naše výsledky zdôrazňujú dôležitosť priaznivého zdravia srdca v prevencii diabetu 2. typu u dospelých stredného veku bez ohľadu na to, či sú geneticky vystavení vysokému, alebo nízkemu riziku tohoto ochorenia. Inými slovami, zdravý životný štýl je spojený s výrazne nižším rizikom diabetu 2. typu v akejkoľvek kategórii genetických rizík. Zistenie platí rovnako pre mužov aj pre ženy a naznačujú, že zdravé návyky v strednom veku sú efektívnou stratégiou, ako sa v neskoršom veku dá zabrániť vzniku diabetu,“ zhrnul dr. Ahmadizar.

Zdroj: MT