Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy zo sveta

10 nových liekov schválených Európskou liekovou agentúrou

25. 7. 2017

10 nových liekov schválených Európskou liekovou agentúrou

Uvádzame výber zaujímavých liečivých prípravkov, u ktorých Európska lieková agentúra (European Medicines Agency, EMA) v júni roku 2017 rozhodla o udelení rozhodnutia o registrácii.

Kevzara Kevzara je liečivý prípravok, ktorý je indikovaný v kombinácii s metotrexátom v liečbe stredne závažnej až závažnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí nedostatočne odpovedali na liečbu jedným alebo viacerými antireumatickými liekmi modifikujúcimi chorobu (DMARDs) alebo túto liečbu netolerovali. V prípade intolerancie metotrexátu alebo nevhodnosti podania tejto liečby môže byť prípravok podaný ako monoterapia. Účinnou látkou je sarilumab, humánna monoklonálna protilátka IgG1, ktorá sa špecificky viaže na interleukín 6 a inhibuje takto sprostredkovanú signalizáciu.

Reagila Reagila je liečivý prípravok, ktorý je indikovaný v liečbe schizofrénie u dospelých pacientov. Účinnou látkou prípravku je cariprazin, ktorý sa špecificky viaže na dopamínové receptory D2 a D3 a na serotonínové receptory 5HT1A.

Trimbow Trimbow predstavuje fixnú trojkombináciu inhalačného glukokortikoidu beklometazon dipropionátu, dlhodobo pôsobiaceho agonistu β2 receptorov formoterol fumarátu a dlhodobo pôsobiaceho antagonistu muskarínových receptorov glykopyrronium bromidu. Prípravok je určený na liečbu stredne závažnej až závažnej chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, ktorá nie je adekvátne liečená kombináciou inhalačného kortikoidu a dlhodobo pôsobiaceho agonistu β2 receptorov.

Inzulín Lispro Sanofi Inzulín Lispro Sanofi je biosimilárny liečivý prípravok, ktorý obsahuje rýchlo pôsobiaci inzulínový analóg. Referenčným prípravkom je Humalog. Inzulín Lispro Sanofi je indikovaný v liečbe dospelých a detí s diabetes mellitus, ktorí potrebujú inzulín k udržaniu normálnej glukózovej homeostázy, a tiež pre úvodnú stabilizáciu diabetes mellitus.

Erelzi Erelzi je biosimilárny liečivý prípravok určený na liečbu reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, psoriatickej artritídy, axiálnej spondyloartritídy (aj non radiografickej), ankylozujúcej spondylitídy a plakovej psoriázy u dospelých i detských pacientov. Účinnou látkou je etanercept, inhibítor tumor nekrotizujúceho faktoru alfa, ktorý sa uplatňuje v zápalových imunitných pochodoch. Referenčným prípravkom je Enbrel.

Rixathon, Riximyo Rixathon a Riximyo sú biosimilárne liečivé prípravky uvádzané jednou farmaceutickou spoločnosťou. Účinnou látkou oboch prípravkov je rituximab, monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na antigén CD20 B buniek, a to jednak malígnych, jednak normálnych. Referenčným prípravkom je MabThera. Oba prípravky sú indikované v liečbe non Hodgkinovho lymfómu, reumatoidnej artritídy, granulomatózy s polyangiitídou a mikroskopickou polyangiitídou. Rixathon je navyše určený aj na liečbu chronickej lymfatickej leukémie.

Blitzima, Ritemvia, Tuxella Blitzima, Ritemvia a Tuxella sú ďalšie biosimilárne liečivé prípravky obsahujúce rituximab uvádzané jednou farmaceutickou spoločnosťou. Účinná látka cieli na antigén CD20 na B bunkách. Referenčným prípravkom je MabThera. Prípravky sú indikované v liečbe non Hodgkinovho lymfómu, reumatoidnej artritídy, granulomatózy s polyangiitídou a mikroskopickou polyangiitídou. Blitzima a Tuxella sú navyše určené aj na liečbu chronickej lymfatickej leukémie.

Literatúra: Positive opinion, reccomendaing the granting of a marketing authorisation for the medicinal product, dostupné na www.ema.europa.eu