Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Právne aktuality

Nezabudnite na kontrolu miezd svojich zamestnancov s ohľadom na aktuálne sumy minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024

20. 11. 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne oznamuje aktuálne sumy minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov na najbližší rok. V Zbierke zákonov už ministerstvo oznámilo výšku daných súm pre rok 2024. Táto téma sa dotýka aj ambulancií a lekární, pretože aj tie môžu vystupovať v postavení zamestnávateľa a musia tak kontrolovať, či mzdy ich zamestnancov dosahujú aspoň minimálne mzdové nároky, resp. minimálnu mzdu pre aktuálny rok. 

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2024

Základnou náležitosťou pracovnej zmluvy je určenie mzdových podmienok zamestnanca. Pokiaľ nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté u zamestnávateľa priamo v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálnych mzdových nárokov. Výška minimálnych mzdových nárokov závisí od stupňa náročnosti pracovného miesta, ktoré ustanovuje Zákonník práce v prílohe č. 1 k zákonníku (§ 120 ods. 1 Zákonníka práce).

V súlade so Zákonníkom práce vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumy minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024, a to v závislosti od toho, či je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou alebo hodinovou mzdou. Minimálna mzdové nároky pri hodinovej mzde sú určené pre 40 hodinový pracovný týždeň a pre kratší pracovný týždeň sa aj pomerne zvyšujú.

Výška minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 bola určená nasledovne:

  • stupeň náročnosti pracovného miesta - 750 eur/mes. alebo 4,31 eur/hod.
  • stupeň náročnosti pracovného miesta - 866 eur/mes. alebo 4,977 eur/hod.
  • stupeň náročnosti pracovného miesta - 982 eur/mes. alebo 5,644 eur/hod.
  • stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.098,00 eur/mes. alebo 6,310 eur/hod.
  • stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.214,00 eur/mes. alebo 6,977 eur/hod.
  • stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.330,00 eur/mes. alebo 7,644 eur/hod.

V závislosti od určených stupňov náročnosti pracovného miesta a novourčenej výšky minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 musí zamestnávateľ prekontrolovať, či mzdy jeho zamestnancov budú pre rok 2024 korešpondovať s vyššie uvedenými sumami a prípadne upraviť aj mzdové podmienky v zmluvách jednotlivých zamestnancov, ak tieto nebudú zodpovedať určeným sumám pre rok 2024.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Oznámenie o výške minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 nájdete na tomto odkaze:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/373/20230927

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2024

Zákonník práce zároveň určuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda stanovená osobitným predpisom (§ 119 ods. 1 Zákonníka práce). Týmto osobitným predpisom je zákon o minimálnej mzde (z. č. 663/2007 Z.z.), v súlade s ktorým oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výšku minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy, ktorá bude platná pre rok 2024.

Minimálna mesačná mzda bude pre rok 2024 vo výške 750 eur (nárast o 50 eur oproti roku 2023) a minimálna hodinová mzda pre rok 2024 bude vo výške 4,31 eur (nárast o 0,287 eura oproti roku 2023).

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Oznámenie o výške minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy pre rok 2024 nájdete na tomto odkaze:

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/372/20230927

autori: Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Ivan Humeník, PhD. – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., www.medipravnik.sk