Upozornenie pred použitím dokumentov

Všetky dokumenty majú slúžiť iba ako všeobecne formulovaný základný orientačný vzor, ktorý je vždy potrebné podrobne prejsť a následne ho upraviť a prispôsobiť aktuálnej konkrétnej situácii. Pred úpravou vzoru je potrebné zistiť, či sú splnené podmienky pre jeho použitie v praxi. Úpravy vzorov by mali byť vykonávané na to kvalifikovanou osobou, t. j. ideálne osobou so zodpovedajúcim právnym vzdelaním.

Použitím týchto vzorov výslovne potvrdzujete, že ste boli s vyššie uvedenými informáciami oboznámený/oboznámená a že v prípade nesprávneho použitia daných dokumentov, resp. v prípade, že dôjde ku vzniku ujmy v súvislosti s neodbornou úpravou a následným použitím týchto dokumentov, je vylúčená akákoľvek povinnosť náhrady takto spôsobenej ujmy zo strany spracovateľa daných dokumentov a takisto prevádzkovateľa webových stránok Kapitoly online.

Návod na doplnenia a úpravy vzorových pracovnoprávnych dokumentov

Dokumenty obsahujú žlto vyznačené polia, do ktorých treba podľa kontextu doplniť príslušné informácie (napr. údaje zamestnávateľa a zamestnanca atď.). Dokumenty ďalej obsahujú sivo vyznačené textové polia, ktorá vždy vymedzujú viac možných variantov a v rámci úpravy dokumentu je teda potrebné vybrať iba jeden z nich.

náhled název stahování
Základné informácie kus skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa stáhnout
docx
Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom stáhnout
docx
Vzorová dohoda o skončení dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti stáhnout
docx
Vzorová dohoda o skončení pracovného pomeru stáhnout
Vzorová dohoda o pracovnej činnosti stáhnout
docx
Vzorová výpoveď z pracovného pomeru stáhnout
docx
Vzorová výpoveď dohody o pracovnej činnosti stáhnout
docx
Vzorová pracovná zmluva stáhnout
docx
Vzorová dohoda o vykonaní práce stáhnout