Obezita

Silná motivace a vhodná léčba jsou klíčem k redukci hmotnosti

22. 11. 2020 | Obezita, jíž jsou aktuálně postiženy více než dvě miliardy osob na celém světě, ohrožuje své nositele v mnohem větší míře možným rozvojem diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárních komplikací. Takovým pacientům kromě intenzivní kognitivně‑behaviorální terapie...


Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby

9. 7. 2020 | Velká německá studie provedená u dětí a adolescentů ukazuje souvislost mezi obezitou, vysokým krevním tlakem a pozdějším cévním poškozením. Výzkum byl prezentován v rámci EAPC Essentials 4 You, vědecké platformy Evropské kardiologické společnosti (ESC). O souvislosti...


Bariatricko‑metabolická chirurgie léčí nejen obezitu

30. 3. 2020 | Více než 50 procent české populace má v současné době trpí nadváhou nebo obezitou. Obezita je přitom úzce spojena s řadou metabolických komplikací, zejména s diabetem 2. typu, který dnes v ČR postihuje téměř milion jedinců. Celých 90 procent pacientů s D2T...