Internetové stránky pre pacientov

Prevencia detskej obezity

Motivačný program pre redukciu a udržanie hmotnosti Sebekoučink:

Monitoring energetického príjmu a výdaja:

Konkrétne rady, riziká, ale aj návody na cvičenie pre diabetikov: