Kapitoly o zdraví

Kapitoly o zdraví sú informačné a edukačné stránky určené pre širokú verejnosť. Ich účelom je zvyšovať povedomie o vybraných, najmä chronických, ochoreniach, a zlepšovať tak adherenciu pacientov.

Internetové stránky pre pacientov