Správy zo sveta

Tehotenská cukrovka: vyššie riziko diabetu 2.typu aj ochorenia srdca

28. 3. 2018

Tehotenská cukrovka: vyššie riziko diabetu 2.typu aj ochorenia srdca

Gestačný diabetes (GDM) môže z dlhodobého hľadiska predstavovať riziko kardiovaskulárnych ochorení. Podľa štúdie z Nového Zélandu majú ženy s GDM dvadsaťdvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich objaví diabetes 2. typu (HR 21,96; 95% CI: 18,31-26,34; p < 0,001). Významne sa zvyšuje tiež riziko hypertenzie (HR 1,85; 95% CI: 1,59-2,16; p < 0,001) a ischemického srdcového ochorenia (HR 2,78, 95% CI: 1,37–5,66; p < 0,005).

Počas 25 rokov sledovania však u žien s GDM sa nezaznamenalo zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych ochorení, ako je iktus alebo tranzitórne ischemické ataky (HR 0,95; 95% CI: 0,51–1,77; p < 0,087). Diabetes 2.typu sa počas sledovania rozvinul len u 36 % pacientiek, ktoré ochoreli na ischemickú srdcovú chorobu, takže zrejme riziko kardiovaskulárnych ochorení nesúvisí vždy s diabetom. Autori však upozorňujú, že ženám s GDM súčasné smernice NICE odporúčajú skríning diabetu, avšak meranie glykémie podstúpilo v prvom roku po pôrode len 58 % žien s GDM zo štúdie (podľa lekárskych záznamov). V druhom roku to už bolo len 40 % žien s GDM a v treťom roku dokonca len 24%. Pre diagnostiku kardiovaskulárnych rizík podľa NICE neexistujú žiadne odporúčania a podľa autorov výrazne chýbajú. A to tým skôr, že výsledky tejto štúdie potvrdzujú ešte vyššie riziko vzniku diabetu 2. typu a ischemickej choroby srdca ako predchádzajúca štúdia u žien s GDM.

Autor: uza

Zdroj: Daly B, et al. Increased risk of ischemic heart disease, hypertension, and type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes mellitus, a target group in general practice for preventive interventions: A population-based cohort study" PLOS Med 2018; DOI:10.1371/journal.pmed.1002488