Správy zo sveta

Suplementácia vitamínom D znižuje riziko akútnych respiračných infekcií

11. 5. 2018

Suplementácia vitamínom D znižuje riziko akútnych respiračných infekcií

Nízka koncentrácia 25-hydroxyvitamínu D (kalcidiolu) v krvi podľa zistených údajov spôsobuje náchylnosť k akútnym infekciám dýchacích ciest.

Preukázala to metaanalýza z 25 randomizovaných, dvojito zaslepených a placebom kontrolovaných štúdií. Výskumníci pod vedením profesora Adriana Martineaua z Queen Mary University of London v nej využili individuálne údaje takmer 11 tisíc detí i dospelých. Podľa ich zistení suplementácia vitamínom D znižuje riziko výskytu infekcií vo všetkých častiach respiračného traktu – jednak horných a dolných, jednak aj nešpecifikovaných.

Vo všetkých štúdiách bol vitamín D podávaný perorálne, a to buď v jednorazovej dávke na jeden až tri mesiace, v týždenných dávkach a denných dávkach, alebo ich kombináciou. Ukázalo sa, že dodávanie vitamínu D významne znižuje výskyt respiračných chorôb. Počet ochorení sa znížil o 12 %. Tento efekt bol zistený len u účastníkov, ktorí dostali vitamín D v denných či týždenných dávkach. Prejavoval sa významnejšie u tých, u ktorých východisková hladina 25-hydroxyvitamínu D (kalcidiolu) bola nižšia ako 25 nmol/l oproti tým, ktorých východisková hladina bola vyššia. Navyše sa ochranný účinok obmedzil na infekcie horných ciest dýchacích. Podávanie vitamínu D nebolo spojené s pozorovaním závažných nepriaznivých účinkov.

Podľa komentára Dr. Paula S. Muellera z Mayo Clinic (BMJ 2017, Feb. 15) z uvedeného vyplýva, že doplňovanie vitamínu D znižuje riziko výskytu respiračných ochorení, a to najmä u pacientov so závažným deficitom kalcidiolu (menej ako 25 nmol/l). Za zmienku stojí, že výskyt závažného nedostatku vitamínu D u dospelých v USA sa odhaduje na šesť percent obyvateľstva, čo odpovedá počtu 20 miliónov ľudí (Arch Intern Med 2009; 169: 626). Tieto výsledky sú biologicky podložené – ako autori metaanalýzy uvádzajú, štúdie in vitro preukázali, že vitamín D a jeho metabolity majú antimikrobiálne účinky.

Autor: uza

Zdroje: Arch Intern Med. 2009 Mar 23;169(6):626-32. doi: 10.1001/archinternmed.2008.604. BMJ 2017; 356 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i6583 (Published 15 February 2017) Cite this as: BMJ 2017;356:i6583