Správy zo sveta

Liek, ktorý pomáha prestať fajčiť, zrejme škodí srdcu

9. 4. 2018

Liek, ktorý pomáha prestať fajčiť, zrejme škodí srdcu

Vareniklin je liek na predpis určený k liečbe závislosti od nikotínu pri odvykaní fajčenia. Nová štúdia však varuje, že je zároveň spojený so zvýšeným rizikom hospitalizácií z kardiovaskulárnych príčin.

Vedci s využitím kanadských zdravotníckych databáz identifikovali celkovo takmer 57 000 nových užívateľov vareniklinu. Na základe vlastného pozorovania samotných pacientov potom porovnávali obdobie 12 týždňov po prvom podaní lieku s obdobím zahrňujúcim jeden rok pred nasadením až jeden rok po nasadení vareniklinu (s vylúčením dvanásťtýždenného obdobia pri jeho užívaní).

Hospitalizácia a návštevy urgentu/pohotovosti z dôvodov srdcovocievnych príhod (ako je akútny infarkt myokardu, ischemická príhoda či destabilizácia anginy pectoris) boli o 34 % vyššie v období 12 týždňov po nasadení vareniklinu ako vo zvyšku pozorovacieho obdobia. Autori sa domnievajú, že 3,95 kardiovaskulárnych príhod na 1000 užívateľov vareniklinu má súvislosť s užívaním tohto lieku.

Pacienti i lekári by tak mali vziať do úvahy potenciálne kardiovaskulárne riziká vareniklinu v porovnaní s jeho benefitmi.

Autor: uza

Zdroj: Gershon AS et al. Cardiovascular and Neuropsychiatric Events Following Varenicline Use for smoking cessation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Published Online: December 20, 2017. doi.org/10.1164/rccm.201706-1204OC