Správy zo sveta

Ktoré ženy majú vyššie riziko cievnej mozgovej príhody?

9. 5. 2018

Ktoré ženy majú vyššie riziko cievnej mozgovej príhody?

Rizikové faktory cievnej mozgovej príhody (CMP) sú známe, málo sa však pripomína, že jedným z nich je aj pohlavie. U ženy existuje vyššia pravdepodobnosť, že dostane CMP ako u mužov. Súčasne je aj pravdepodobnejšie, že na ňu zomrú. Mozgová príhoda u nich býva prvou manifestáciou kardiovaskulárneho ochorenia častejšie ako infarkt.

Príčiny nie sú celkom známe, ale časť z nich odhaľuje nová štúdia, zverejnená v osobitnom vydaní časopisu Stroke, venovanému zdraviu žien v rámci akcie American Heart Association s názvom Go Red.

Ukazuje sa, že u žien existujú špecifické rizikové faktory pre mozgovú príhodu. Analýzou údajov vedci došli ku zisteniu, že k nim patrí:

  • Menarché pred 10. rokom veku.
  • Menopauza pred 45. rokom veku.
  • Nízka koncentrácia dehydroepiandrosteronu (DHEA).
  • Užívanie buď pošvovej perorálnej estrogénovej alebo kombinovanej antikoncepcie.

Zvýšené riziko CMP majú rovnako ženy s anamnézou tehotenských komplikácií, ako je gestačný diabetes, hypertenzia v gravidite alebo bezprostredne po nej a preeklampsia.

Iné faktory ako transdermálne užívanie estrogénovej alebo len gestagénovej antikoncepcie vyžadujú ďalšie objasnenie vplyvu na výskyt cievnej mozgovej príhody

Autori štúdie preto zdôrazňujú, že podľa týchto faktorov bude ľahšie identifikovať osoby, ktoré by mali byť dôkladne sledované. Tieto ženy by tiež s vedomím vyššieho rizika mozgovej príhody mali byť motivované k osvojeniu zdravšieho životného štýlu.

Autor: uza

Zdroj: Demel SL et al. Stroke Risk Factors Unique to Women. Stroke, 2018; STROKEAHA.117.018415 DOI: 10.1161/STROKEAHA.117.018415