Správy zo sveta

Ako z psychického stresu vznikajú fyzické choroby?

23. 3. 2018

Ako z psychického stresu vznikajú fyzické choroby?

Psychický stres je známou príčinou fyzických ochorení. Ale v čom táto súvislosť spočíva? Na to hľadala odpovede nová americká štúdia.

Vedci z Michigan State University objasnili, ako proteín CRF1 (hormón kortikoliberín alebo faktor uvoľňujúci kortikotropín), reaguje na stres tým, že vysiela signály špecifickým bunkám imunitného systému. Tie potom uvoľnia chemické látky, ktoré môžu spustiť celý rad ochorení.

Počas štúdie overovali vplyv stresu na žírne bunky (mastocyty), čo je typ buniek imunitného systému, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri zápalových a alergických ochoreniach vrátane astmy, syndrómu dráždivého tračníka, závažných alergických reakcií vrátane potravinových alergií i život ohrozujúceho anafylaktického šoku a ďalej niektorých autoimunitných chorôb, ako je lupus erythematosus.

V odpovedi na alergén, ako sú peľové častice, roztoče, arašidy a i., mastocyty uvoľnia histamín, ktorý v organizme vyvolá alergickú reakciu. Už predchádzajúce výskumy potvrdili, že reaktivita mastocytov sa zvyšuje s prítomnosťou psychického stresu, čo môže rovnako vyvolať ochorenie.

Skúmali dve skupiny myší: jednu s normálnymi CRF1 receptormi pre proteín CRF1 na mastocytoch, druhú bez nich. Obe skupiny boli vystavené psychickému i alergizujúcemu stresu, ktorý vyvolal reakciu imunitného systému.

Ukázalo sa, že u hlodavcov s normálnymi receptormi pre CRF1 sa zvýšila koncentrácia histamínu, takže ochoreli. Zvieratá bez receptorov pre CRF1 mali nižšiu koncentráciu histamínu a vykazovali nižšiu mieru ochorenia. V prípade alergického stresu to bol pokles o 54 %, u reakcie na psychický stres to bolo zníženie dokonca o 63 %. Podľa autorov z toho vyplýva, že bielkovina CRF1 a jej receptory sú kritickými faktormi pri vzniku niektorých chorôb vyvolaných stresormi. To otvára dvere k ďalšiemu výskumu a vývoju liečiv zameraných na mastocyty.

Autor: uza

Zdroj: Moeser A et al. Frontline Science: Corticotropin-releasing factor receptor subtype 1 is a critical modulator of mast cell degranulation and stress-induced pathophysiology. Journal od Leukocyte Biology. DOI: 10.1189/jlb.2HI0317-088RR