Správy zo sveta

Aj krátkodobá terapia kortikosteroidmi môže mať vážne nežiaduce účinky

25. 4. 2018

Aj krátkodobá terapia kortikosteroidmi môže mať vážne nežiaduce účinky

Krátkodobé perorálne podanie kortikosteroidov vedie ku zvýšenému riziku sepsy, žilového tromoembolizmu (VTE) a fraktúr, zistila observačná štúdia z University of Michigan, zverejnená v BMJ.

Pri využití rozsiahlej databázy zdravotných údajov z USA výskumníci preštudovali 1,5 milióna jedincov vo veku 18–65 rokov, z ktorých bol u 21 % počas trojročného obdobia (2012–2014) krátkodobo (< 30 dní) perorálne podávaný prednison alebo iné kortikosteroidy. Najčastejšími indikáciami k ich nasadeniu boli infekcie horného respiračného traktu, problémy s chrbticou a alergie. Preskripciu robili špecialisti rôznych odborov, zvyčajne išlo o methylprednisolon.

Títo pacienti s kortikosteroidmi mali v porovnaní s tými, ktorí ich nebrali, vyššiu pravdepodobnosť rozvinutia sepsy (1,8 oproti 1,0 prípadov na 1 000 osôb ročne), VTE (4,6 oproti 2,4 z tisíce osôb) a fraktúr (21,4 oproti 14,3 na 1 000 osôb ročne). Táto pravdepodobnosť sa počas nasledujúcich 31 až 90 dní znižovala.

Separátna analýza samotných užívateľov kortikosteroidov uvedené zistenia ešte ďalej podporila. Autori štúdie pripomínajú: „Naše zistenia sú osobitne znepokojujúce vzhľadom k veľkému počtu pacientov, vystavených krátkodobej terapii kortikosteroidmi v dospelej populácii.“

Autor: uza

Zdroj: BMJ 2017;357:j1415, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j1415